Młodzi dla środowiska

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jest inicjatorem i realizatorem projektu z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej pod nazwą „Ogólnopolski Program Aktywnej Edukacji. Młodzi dla środowiska”.

Bądź wola Twoja…

Homilia wygłoszona 16 lipca 2017 r. w Domanowie, w uroczystość Maryi Panny z Góry Karmel, w 2-gą rocznicę ukoronowania wizerunku Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa – 28 czerwca 2015 r.