Umocnieni wiarą Apostołów

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca przypada dzień imienin ks. bpa Piotra Sawczuka. Kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy przybili tego dnia do drohiczyńskiej katedry, by podczas Mszy św. otoczyć modlitwą dostojnego Solenizanta.

Powrócić do źródła – rekolekcje kapłańskie

Zgodnie z obowiązkiem, jaki nakłada na kapłanów Kodeks Prawa Kanonicznego, kolejna grupa księży posługujących w diecezji drohiczyńskiej zgromadziła się na rekolekcjach dla kapłanów, które odbyły się w Drohiczynie w dniach 27 – 29 czerwca.

Oblicze kochającej Matki

Maryja jest pełną miłości służebnicą Boga, niepokalaną i skromną Niewiastą, w której nie ma cienia egoizmu i która pracowicie zabiega o nasze zbawienie – powiedział ks. bp Piotr Sawczuk w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Miedznie w 25. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej.

Bogu na chwałę – ludziom na pożytek

"Chcemy dziękować dziś Panu Bogu za strażaków, za ich odważne postawy, za gotowość niesienia pomocy, ratowania. Modlimy się też, by poprzez tę bardzo potrzebną służbę, sami wewnętrznie się doskonalili i dojrzewali" – powiedział ks. bp Piotr Sawczuk podczas jubileuszu 95-lecia istnienia i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporze.

Zmiany personalne w Diecezji Drohiczyńskiej

W czwartek 23 czerwca 2022 r. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie ks. bp Piotr Sawczuk wręczył przybyłym kapłanom nominaty uwzględniające tegoroczne zamiany personalne w diecezji.

Matka Boża znów będzie w Lipach. Dziś rozpoczyna się dwudniowy Odpust Lipski

Kolejny raz w tradycyjnej trzykilometrowej procesji, cudowna figurka Matki Bożej Lipskiej "powędruje" z Kościoła Farnego do miejsca objawień w Lipach, k. Lubawy. W ten sposób co roku w pierwszy dzień lipca inaugurowany jest dwudniowy Odpust Lipski, który gromadzi tysiące wiernych. W tym roku obchodzona jest 53. rocznica koronacji figury Matki Bożej.

Moja rodzina – Mój największy skarb

W ogrodach parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim odbyła się druga edycja festynu rodzinnego ,,Moja rodzina. Mój największy skarb”. Piknik został zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim we współpracy z Katolickim Przedszkolem Niepublicznym „Karmelki”.