Archiwum: lipiec, 2019

Renowacja odtworzeniowa pokrycia dachu w Kościele w Zembrowie

Zaproszenie do złożenia oferty Przedmiar prac Parafia Zembrów załączniki od 1 do 5 Załącznik nr 6 – projekt umowy