Parafia Rudka beneficjantem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proboszcz parafii Rudka ks. Tadeusz Czyżak oraz Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski w obecności ks. bpa Piotra Sawczuka 28 października 2021 r. w Drohiczynie podpisali umowę w ramach podjętego projektu.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Polega ono na przeprowadzeniu termomodernizacji obiektów w celu zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Termomodernizacją będzie objęty budynek kościoła parafialnego, plebania oraz kaplica w Korycinach. Realizacja projektu ma potrwać do końca listopada 2022 r. Projekt w 95%  jest sfinansowany przez NFOŚiGW.

Przy podpisaniu i przekazaniu dokumentów byli obecni ks. bp Antoni Dydycz, Dyrektor Departamentu Budownictwa Magdalena Bodzenta, Ekonom Diecezji Drohiczyńskiej ks. Piotr Jurczak, Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Gołębiewski oraz przedstawiciel parafii Rudka Andrzej Anusiewicz.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski