ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 1486 r.
Mieszkańców: 1387
Katolików: 1121

Do parafii należą:
Hołowienki, Hołowienki Kolonia, Kurowice, Kurowice Kolonia, Paderewek Kolonia, Sewerynówka, Stasin, Wymysły, Zembrów.

Rys historyczny

Pierwotnie miejscowość nosiła nazwę Zembrowo. Pierwszym znanym dziedzicem wsi był Piotr Malewski z Malowej Góry i Patkowic (zm. przed 1484 r.), sędzia ziemski drohicki (1445-1451). W 1484 roku jego dwaj synowie Stanisław Zawisza i Mikołaj dokonali podziału dóbr. Zawiszy (protoplasta Zembrowskich) przypadł Zembrów, a Mikołajowi Padkowice (protoplasta Padkowskich). Wspomniany Zawisza h. Lubicz zwany Miklasz (zm. 1507), sędzia drohicki (1481-1507) razem z żoną Dorotą (wdowa po Mikołaju Sokołowskim) ufundował w 1486 roku pierwszy drewniany kościół pw. św. Mikołaja, Stanisława, Jakuba, Leonarda, Barbary i Doroty. Do fundacji dołączył się również Mikołaj Jarzyna z żoną Heleną, którzy darowali pole z łąką pomiędzy Kurowicami i Tchórznicą. W 1508 roku plebanem w Zembrowie był ks. Wojciech. W 1526 r. akt fundacyjny został wpisany do ksiąg Konsystorza Janowskiego.

Kolatorem kościoła w 1528 roku był syn pierwszego fundatora – Jakub Zembrowski, a w 1569 roku jego synowie, ówcześni właściciele wsi: Jan, Krzysztof, Mikołaj, Piotr, Stanisław, Szczęsny Zembrowscy.

Kolejny drewniany „na podmurowaniu” kościół pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony w latach 1770-1773 przez dziedzica Sterdyni, Grodziska i Sarnak – generała wojsk koronnych Antoniego z Tęczyna hr. Ossolińskiego (zm. 20 maja 1776 r.), starostę sulejowskiego (ok. 1771-1776). Ten kościół znajdował się po drogiej stronie drogi, w pobliżu nowej plebani. W 1839 roku został on podniesiony i oszalowany kosztem miejscowej ludności, pod kierunkiem ówczesnego proboszcza (od 1835) ks. Wincentego Wojciecha Kossowskiego (zm. 8 listopada 1880 r.). Kolejny remont starej świątyni został przeprowadzony w 1857 roku. Obok niej w 1861 roku Stanisław Ludwik Trębicki (1837-1890) i jego żona Emilia (zm. 17 września 1905 r.) postawili kaplicę pw. św. Ludwika. W okresie prześladowań unitów wielką odwagą i gorliwością duszpasterską wykazał się wspomniany proboszcz zembrowski ks. Wincenty W. Kossowski.

Obecny murowany kościół w stylu neoromańskim (Rohbau) pw. Najświętszego Zbawiciela został wzniesiony w latach 1902-1905, według projektu arch. Kazimierza Zajączkowskiego (1854-1904), głównego budowniczego powiatu węgrowskiego (1881-1904). Budowę rozpoczęto w maju 1902 roku dzięki staraniom i fundacji dziedziców Sterdyni i Ceranowa – Ludwika Górskiego h. Boża Wola (1818-1908) i jego żony Pauliny z hr. Krasińskich h. Ślepowron (1816-1893). Nad całością prac czuwał ówczesny proboszcz (do 1911) ks. Eugeniusz Woyciechowski (1872-1935), który też w 1902 roku – z upoważnienia władz diecezjalnych – poświęcił kamień węgielny. Budowę kościoła w Zembrowie obok Ludwika Górskiego – jak podaje pamiątkowa tablica – finansowali również miejscowi ziemianie: właścicielka Kurowic – Emilia z Trębickich (secundo voto) hr. Starzeńska (zm. 17 września 1905 r.) oraz dziedzic Łazowa – Stanisław Rzewuski (zm. 9 maja 1908 r.), a także okoliczni ziemianie: Adolf Lortsch (1883-1940) z Grodziska, Michał Mniszek-Tchórznicki (1852-1918) z Sabni, Zofia Górska (1869-1916) z Ceranowa, Adolf Zambrzycki (1850-1928) z Kupientyna, Stanisław Doria Dernałowicz (1880-1918) z Repek i Władysław Kazimierz Sobański (1877-1943) z Przeździatki.

W 1905 roku miała miejsce konsekracja nowego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, której dokonał ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator diecezji podlaskiej (1889-1914).

Podczas II wojny światowej, w dniach 6-8 sierpnia 1944 roku zostały uszkodzone: wieża kościoła, dach, okna oraz pobliska kaplica.

Naprzeciw kościoła – po drugiej stronie drogi – stoi drewniana plebania, która została zbudowana w 1909 roku, staraniem wspomnianego ks. Eugeniusza Woyciechowskiego. W głębi posesji kościelnej znajduje się nowa, murowana plebania, wzniesiona w latach 1976-1985, staraniem ks. Eugeniusza Moczulskiego (prob. 1976-1985).

Z parafii zembrowskiej pochodzi ks. prof. dr hab. bp Kazimierz Romaniuk biskup pomocniczy warszawski (1982-1992), a następnie ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej (1992-2004).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Bractwo Szkaplerzne
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Tercjarze Franciszkańscy
Wspólnota Sychar (Ognisko Wiernej Miłości)
Aktualności
Zimowisko_Zembrów_11-14.02.2020

Zimowisko w parafii

- Dziękujemy Bogu za to, że nas kocha i że pozwolił nam być dzisiaj tutaj, a nie ćwiczyć kciuki na smartfonie albo spać- powiedział ks. proboszcz Piotr Arbaszewski na Mszy Świętej podsumowującej zimowisko w Zembrowie.
Spotkanie formacyjno-warsztatowe_Zembrów_20.10.2019.

Spotkanie formacyjno-warsztatowe

Za zaproszenie ks. dra Piotra Arbaszewskiego, Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej 20 października 2019 r. do Zembrowa przybyli doradcy życia rodzinnego oraz studenci Studium Życia Rodzinnego.

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

Ks. bp Tadeusz Pikus 29 czerwca 2019 r. w kościele parafialnym w Zembrowie przewodniczył Mszy św. z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich ks. kan. Piotra Arbaszewskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA WRAZ Z INSTALACJĄ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I POMP CIEPŁA

w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego Kościoła w Parafii pw. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA w Zembrowie z instalacją odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:

16:00 – 18:00

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 19:00 (święta: 9:00, 18:00)
Dni powszednie:
18:00 (od Wielkanocy do 30 września 17:00)

Inne nabożeństwa

Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
18:00

Odpust:
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
24-26 sierpnia

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik dr Piotr Arbaszewski (1994)

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin