Obchody rocznicy powstania listopadowego

Parafia: SADOWNE – Parafia św. Jana Chrzciciela