Poświęcenie budynku w Poletyłach

Miejsce: Pustelnia w Poletyłach