XVIII Diecezjalny Turniej Szachowy o Puchar Św. Krzysztofa

Parafia: CZEREMCHA – Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

XVIII Turniej Szachowy o Puchar św. Krzysztofa

Czeremcha

Cele turnieju
Upowszechnienie gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w wydarzeniach sportowych.
Uczczenie św. Krzysztofa
Organizator
Parafia Królowej Polski w Czeremsze
Diecezjalne Duszpasterstwo Sportu Diecezji Drohiczyńskiej
Termin i miejsce
24 lipca 2021 roku (niedziela) Msza Święta o godz. 9.00 w kościele.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze ul. Szkolna 2
Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą grać wszyscy chętni pod warunkiem wcześniejszego (do czwartku 21 lipca)
zgłoszenia do sędziego e-mail: jozek@flazinski.pl lub poprzez stronę programu sędziowskiego:
http://chessarbiter.com/turnieje
W zgłoszeniu podajemy: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub klub.
Zawodnicy niezgłoszeni, będą mogli grać tylko w wypadku wolnych miejsc.
System rozgrywek
7 rund systemem szwajcarskim.
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za posunięcie (15 minut) dla zawodnika.
Nagrody
Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open – puchary.
Nagrody w klasyfikacji juniorów do lat 10 (ur. 2012 i młodsi), do lat 13 (ur. 2009- 2011), do lat 18 (ur.
2004 – 2008) z podziałem na chłopców i dziewczęta.
Sędziowanie
Opiekę sędziowską będzie prowadził Józef Flaziński z Sokołowa Podlaskiego.
Decyzje sędziego są ostateczne.
Postanowienia końcowe
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja regulaminu i zgoda na wykorzystanie
wizerunku uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych zawodów.

 

Ks. mgr Krzysztof Domaraczeńko